WYSZUKIWANIE

Research

Poszukujemy innowacyjnych i unikalnych produktów oraz technologii, które posiadają duży potencjał rynkowy.

BADANIA I ROZWÓJ

Research and development

Zapewniamy wsparcie na etapie badań i rozwoju, przygotowujemy ochronę patentową oraz doprowadzamy do fazy przedprodukcyjnej.

KOMERCJALIZACJA

Commencement of production

Finansujemy rozpoczęcie produkcji - doprowadzamy do pełnej komercjalizacji projektu poprzez wprowadzenie produktu na rynek.

Zakres działania

Oferujemy kompleksowe wsparcie finansowo-organizacyjne dla startupów technologicznych.

Research
Wyszukiwanie unikalnych technologii
Marketing
Udzielamy wsparcia organizacyjnego i marketingowego.
Finalizacja produkcji
Doprowadzamy do fazy przedprodukcyjnej (testów)
Finansowanie badań
Zapewniamy fundusze na etapie badań i rozwoju w wysokości od 1 do 10 mln zł
Ochrona patentowa
Zapewniamy opiekę prawną wartości intelekualnych i rzeczowych
Launch produktu
Kompleksowa komercjalizacja projektu poprzez wprowadzenie go na rynek i sprzedaż

Najnowsze wiadomości

Poznaj to, w jaki sposób się rozwijamy, w jakie projekty inwestujemy i jak patrzymy na biznes.

Inwestycje & Projekty

zł dofinansowania / projekt
lat działalności
zł - wartość pierwszej inwestycji
lat na rynku giełdowym NewConnect