Sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych przez Zarząd Chemoservis – Dwory S.A.

Raport bieżący nr 3/2018

Zarząd Bioerg S.A. _”Spółka”_, w związku z opublikowanym w dniu dzisiejszym przez spółkę Chemoservis-Dwory S.A.  „Chemoservis” w systemie ESPI raportem bieżącym nr 53/2018 informuje, iż podana w tym raporcie informacja dot. zawarcia umowy sprzedaży bądź wynajęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Chemoservis jest nieprawdziwa.
Zarząd Spółki w ostatnim roku nie nabywał ani nie wynajmował żadnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Chemoservis.

Zarząd Spółki rozważy podjęcie kroków prawnych przeciwko Zarządowi Chemoservis w przedmiocie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji i naruszenia dobrego imienia Spółki.

Comments are closed.