Treść uchwał podjętych podczas ZWZ Bioerg S.A. w dniu 23.06.2020 r.

Raport Bieżący | EBI | 5/2020

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktów nr 12 i 13 planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

Załącznik: Treść uchwał podjętych podczas ZWZ Bioerg S.A. w dniu 23 czerwca 2020 r.

Comments are closed.