Aktualizacja strategii Bioerg S.A.

Raport bieżący 3/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 4 czerwca przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546), w szczególności dotyczących wykonywania działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej i zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną, Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przyjęciu aktualizacji strategii rozwoju Emitenta, która została opublikowana raportem bieżącym ESPI nr 9/2016 z dnia 15 lipca 2017 r.

Aktualizacja strategia Spółki zakłada skupienie się na działalności handlowej w obrębie przemysłu spożywczego i chemicznego. Jednym z głównych filarów działalności Spółki będzie sprzedaż suplementów diety zawierających oczyszczony beta-glukan, którego producentem jest Beta Bio Technology Sp. z o.o., w której Spółka posiada 25% udziałów w kapitale zakładowym.

W realizacji zamierzonego celu Spółka zamierza podjąć współpracę z ośrodkami naukowymi zarówno w Polsce jak i na świecie. Współpraca ta ma polegać na opracowaniu marek własnych produktów zawierających oczyszczony beta-glukan (ampułki, żele, kremy, etc). Jednym z najważniejszych celów w ramach tej części strategii jest opracowanie i wprowadzenie do sprzedaży produktu opartego na beta-glukanie pozwalającego zwalczać otyłość wśród dzieci.

Ponadto spółka zamierza zajmować się handlem hurtowym i detalicznym innowacyjnych produktów spożywczych dla ludzi i zwierząt oraz produktów chemicznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Główny nacisk Spółka zamierza położyć na jakość produktów wprowadzanych do obrotu oraz ich ekologiczny charakter.

Spółka rezygnuje z działalności inwestycyjnej, która mogłaby podlegać regulacjom zawartym w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546).

Comments are closed.