Archiwum 02.2015-06.2017

06/12/2016
13:19 BIOERG SA (39/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
01/12/2016
20:19 BIOERG SA (38/2016) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem.
29/11/2016
09:57 załącznik BIOERG SA (37/2016) Korekta raportu za II kwartał 2016 roku.
23/11/2016
22:27 załącznik BIOERG SA (36/2016) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17/11/2016
17:34 BIOERG SA (35/2016) Zmiana adresu siedziby Spółki.
17:29 załącznik BIOERG SA (24/2016) Zawarcie transakcji przez osobę blisko związaną.
17:16 BIOERG SA (23/2016) Oświadczenie Zarządu Spółki o wysokości kapitału zakładowego.
16/11/2016
14:26 BIOERG SA (34/2016) Zakończenie subskrypcji akcji serii F.
14:18 BIOERG SA (22/2016) Podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji serii F.
14:02 BIOERG SA (21/2016) Zawarcie znaczącej umowy.
14/11/2016
15:59 załącznik BIOERG SA (33/2016) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2016 roku.
12/11/2016
09:14 załącznik BIOERG SA (32/2016) Wykonanie obowiązku nałożonego przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych
07/11/2016
14:48 załącznik BIOERG SA (31/2016) Raport okresowy za III kwartał 2016 r.
04/11/2016
19:43 BIOERG SA (20/2016) Otrzymanie oferty objęcia akcji Serii F.
11/10/2016
18:11 BIOERG SA (19/2016) Publikacja Memorandum Informacyjnego.
11/10/2016
18:11 BIOERG SA (19/2016) Publikacja Memorandum Informacyjnego.
03/10/2016
17:10 załącznik BIOERG SA (18/2016) Zwiększenie posiadanego pakietu akcji przez Profit Investments LLC
29/09/2016
14:58 załącznik BIOERG SA (30/2016) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.
14:48 załącznik BIOERG SA (17/2016) Zawarcie transakcji przez osobę blisko związaną.
12:27 United sprzedał 5,55 mln akcji Bioergu za łączną kwotę 2,78 mln zł
12:16 załącznik BIOERG SA (16/2016) Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadania United S.A.
28/09/2016
19:08 GPW: w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej i gospodarczej przez spółkę BIOERG S.A.
26/09/2016
18:46 BIOERG SA (15/2016) Zamiar zbycia akcji przez Spółkę United S.A.
20/09/2016
13:37 BIOERG SA (14/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 20.09.2016 r.
13:32 załącznik BIOERG SA (29/2016) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
13:28 załącznik BIOERG SA (28/2016) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.09.2016 r.
24/08/2016
15:57 załącznik BIOERG SA (13/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20.09.2016 r.
15:36 załącznik BIOERG SA (27/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20.09.2016 r.
11/08/2016
16:06 załącznik BIOERG SA (26/2016) Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
22/07/2016
12:56 BIOERG SA (12/2016) Zawarcie istotnych transakcji
08/04/2016
15:58 BIOERG SA Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
14:37 BIOERG SA Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta
13:55 BIOERG SA Korekta raportu bieżącego nr 12/2016
07/04/2016
16:05 BIOERG SA Zawarcie umowy znaczącej
05/04/2016
15:43 BIOERG SA Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
30/03/2016
15:06 BIOERG SA BIOERG S.A. Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
29/03/2016
17:25 BIOERG SA BIOERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
17:18 BIOERG SA BIOERG S.A. Zbycie akcji Emitenta przez ERG S.A. skutkujące zmniejszeniem udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA poniżej progu 5%
17:14 ERG sprzedał akcje Bioergu
16:57 BIOERG SA BIOERG S.A. Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 marca 2016 roku
16:51 BIOERG SA BIOERG S.A. Informacja o zawarciu umowy sprzedaży akcji BIOERG S.A. przez ERG S.A.
16:35 załącznik BIOERG SA Powołanie Prezesa Zarządu
16:32 BIOERG SA Odwołanie Prezesa Zarządu
16:29 załącznik BIOERG SA Powołanie Rady Nadzorczej
16:26 BIOERG SA Odwołanie Członków Rady Nadzorczej