Articles posted by JanAdmin

Bieżący | ESPI | 5/2022 Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Emitent”, „Spółka”_ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9, 32-600 Oświęcim. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego

read more

Bieżący | EBI | 14/2022 Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9, 32-600 Oświęcim. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego

read more

Kwartalny | EBI | 13/2022 Zarząd Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”) przekazuje w załączniku kwartalny raport Emitenta za III kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Piotr Klomfas – Prezes Zarządu Załączniki: BIOERG_Jednostkowy Raport za Q3_2022.pdf

read more

Kwartalny | EBI | 12/2022 Zarząd Spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

read more

Bieżący | EBI | 11/2022 Zarząd Spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Nyznara. Następnie ZWZ podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Karaszewskiego i

read more

Bieżący | EBI | 10/2022 Zarząd Spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do

read more

Bieżący | EBI | 9/2022 Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie o rezygnacji Pana Andrzeja Wrony z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2022 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7

read more

Bieżący | ESPI | 3/2022 Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Emitent”, „Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.00, w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.

read more

Bieżący | EBI | 8/2022 Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.00, w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.

read more

Bieżący | EBI | 7/2022 Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) informuje, że podczas posiedzenia w dniu 16 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) powierzyła: 1. Panu Andrzejowi Wrona pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 2. Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza

read more