ESPI

Bieżący | ESPI | 5/2022 Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Emitent”, „Spółka”_ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9, 32-600 Oświęcim. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego

read more

Bieżący | ESPI | 3/2022 Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Emitent”, „Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.00, w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.

read more

Bieżący | ESPI | 2/2022 Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 75% od akcjonariusza Spółki – spółki Marvest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik

read more

Bieżący | ESPI | 1/2022 Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% od akcjonariusza Spółki – spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik

read more

Bieżący | ESPI | 4/2021 Zarząd Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 3 listopada 2021 roku _”ZWZ”_: 1. New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie: Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 88.708.249 Liczba głosów z

read more

Bieżący | ESPI | 3/2021 Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej „Emitent”_ zwołuje na dzień 3 listopada 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Oświęcimiu 32-600 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ;

read more

Raport Bieżący | ESPI | 2/2021 Zarząd Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej informacji, że podjął Uchwałę dotyczącą aktualizacji wartości udziałów spółki Beta Bio Technology Sp. z o.o., której posiada 25% udziałów w kapitale zakładowym. Aktualizacja jest podyktowana informacją uzyskaną od Beta Bio Technology Sp. z o.o. dotyczącą braku postępów w realizacji założonych wcześniej

read more

Raport Bieżący | ESPI | 1/2021 Zarząd Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej informacji pełną treść wiadomości otrzymanej dnia 15 stycznia 2021 roku, od spółki zależnej, w której Emitent posiada 25% udziałów – Beta Bio Technology Sp. z o.o., a która stanowi odpowiedź na zapytanie Zarządu Emitenta w zakresie zaawansowania stanu budowy fabryki beta-glukanu,

read more