ESPI

Raport bieżący z plikiem 29/2016 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 grudnia 2016 roku otrzymał drogą elektroniczną korektę zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy

read more

Raport bieżący z plikiem 28/2016 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki Bioerg S.A. przekazuje korektę raportu nr 28/2016 z dnia 20.12.2016 r. poprzez uzupełnienie raportu o omyłkowo nie dodany załącznik. Treść raportu: Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje,

read more

Raport bieżący z plikiem 28/2016  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 roku otrzymał zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

read more

Raport bieżący z plikiem 27/2016 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym odebrał wiadomość przesłaną 9 grudnia 2016 roku drogą elektroniczną z zawiadomieniem w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1

read more

06/12/2016 13:19 BIOERG SA (39/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 01/12/2016 20:19 BIOERG SA (38/2016) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem. 29/11/2016 09:57 BIOERG SA (37/2016) Korekta raportu za II kwartał 2016 roku. 23/11/2016 22:27 BIOERG SA (36/2016) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17/11/2016 17:34 BIOERG SA (35/2016) Zmiana adresu siedziby Spółki. 17:29 BIOERG SA (24/2016)

read more