Raporty bieżące

Raport Bieżący | ESPI | 2/2021 Zarząd Bioerg S.A. (dalej: “Emitent”) przekazuje do publicznej informacji, że podjął Uchwałę dotyczącą aktualizacji wartości udziałów spółki Beta Bio Technology Sp. z o.o., której posiada 25% udziałów w kapitale zakładowym. Aktualizacja jest podyktowana informacją uzyskaną od Beta Bio Technology Sp. z o.o. dotyczącą braku postępów w realizacji założonych wcześniej

read more

Raport Bieżący | ESPI | 1/2021 Zarząd Bioerg S.A. (dalej: “Emitent”) przekazuje do publicznej informacji pełną treść wiadomości otrzymanej dnia 15 stycznia 2021 roku, od spółki zależnej, w której Emitent posiada 25% udziałów – Beta Bio Technology Sp. z o.o., a która stanowi odpowiedź na zapytanie Zarządu Emitenta w zakresie zaawansowania stanu budowy fabryki beta-glukanu,

read more

Raport Bieżący | EBI | 11/2020 Zarząd Spółki BIOERG S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 września 2020 r. powziął informację o ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany adresu siedziby Emitenta. Nowy adres siedziby Emitenta: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3

read more

Raport Bieżący | EBI | 10/2020 Zarząd Spółki BIOERG S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 28 września 2020 r. powziął informację o tym, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrował zmiany Statutu Spółki przyjęte uchwałą nr 24 i nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23

read more

Raport Bieżący | EBI | 9/2020 Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o odwołaniu z Zarządu Spółki Pana Sławomira Karaszewskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. Powyższa uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia oraz nie zawiera przyczyn odwołania.

read more