Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Raport bieżący | EBI | 1/2020

Zarząd spółki pod firmą BIOERG S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

1. Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.- 15 maja 2020 r.
2. Raport roczny za 2019 r. – 20 marca 2020 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. -14 sierpnia 2020 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020 r.

– Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2020 roku. Podstawa prawna § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Comments are closed.