Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Bieżący | EBI | 1/2021

Zarząd spółki pod BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku nie będzie publikowany.

Podstawa prawna § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – w dniu 14.05.2021 roku,

3. Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – w dniu 13.08.2021 roku,

4. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – w dniu 12.11.2021 roku,

5. Raport roczny za 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19.03.2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Comments are closed.