Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Bieżący | EBI | 1/2022

Zarząd spółki pod BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.:

– Raport roczny za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2022 roku.
– Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – w dniu 11.05.2022 roku,
– Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – w dniu 10.08.2022 roku,
– Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – w dniu 09.11.2022 roku,

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Comments are closed.