Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Bieżący | EBI | 1/2023

Zarząd spółki pod BIOERG S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.:
– Raport roczny za 2022 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2023 roku.
– Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – w dniu 15.05.2023 roku,
– Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – w dniu 10.08.2023 roku,
– Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – w dniu 13.11.2023 roku,
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2022 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Comments are closed.