Jednostkowy raport kwartalny Bioerg S.A. za II kwartał 2018 roku

Raport okresowy 10/2018

Zarząd Bioerg S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje w załączniku jednostkowy raport kwartalny Spółki za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust. 4.1 oraz 5.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Slawomir Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

JRDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2018 BIOERG S.A.

Comments are closed.