Korekta raportu za I kwartał 2017 r.

Raport Kwartalny nr 5/2017

Zarząd spółki pod firmą Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r. (rap. nr 4/2017) z dnia 14.05.2017 r. Powodem korekty jest omyłkowo dołączony dokument, który nie zawierał treści pełnego sprawozdania.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

RAPORT_KWARTALNY_BIOERG_S.A._2017_R. – Korekta

Comments are closed.