Lista Akcjonariuszy posiadających 5 % na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.

Raport bieżący | ESPI | 2/2019

Zarząd spółki pod firmą Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2019 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. UNITED S.A.
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 6 375 OOO
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 6 375 000
Udział w liczbie głosów na WZA: 100 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,27 %

Comments are closed.