Lista Akcjonariuszy posiadających 5% na ZWZ Spółki w dniu 23.06.2020 r.

Raport Bieżący | ESPI | 1/2020

Zarząd Spółki Bioerg S.A. [dalej: „Spółka”, „Emitent”] informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 23 czerwca 2020 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

UNITED S.A. – liczba akcji 6.375.000 [liczba głosów 6.375.000], co stanowi 100% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,27% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta wynosi 101.684.540 sztuk. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 101.684.540 głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Comments are closed.