Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 29.06.2017 r.

Raport bieżący 6/2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 Zarząd Spółki pod firmą Bioerg S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

1.Delmont Capital LLC – 1 438 452 głosów, co stanowiło 53,84% liczby głosów na Zgromadzeniu i 1,41% głosów ogółem w Spółce.

2.Carom sp. z o.o. – 1 233 000 głosów, co stanowiło 46,16% liczby głosów na Zgromadzeniu i 1,21% głosów ogółem w Spółce.

Comments are closed.