Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 18.06.2018 r.

Raport bieżący 2/2018

Zarząd spółki pod firmą Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2018 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. UNITED S.A.

Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 6 375 OOO
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 6 375 000
Udział w liczbie głosów na WZA: 99,98 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,27 %

Comments are closed.