Wiedza & doświadczenie

Firma BIOERG S.A. realizuje zamówienia w segmencie usług remontowych oraz inwestycyjnych w branży: chemicznej oraz energetycznej. W ramach poszczególnych segmentów działalności firma oferuje następujące usługi:

Całodobowe techniczne utrzymanie ruchu na instalacjach przemysłowych:

 • realizacja działań konserwacyjno-remontowych,
 • nadzór i utrzymanie w sprawności maszyn i urządzeń, instalacji i rurociągów,
 • przeglądy i naprawy,
 • monitorowanie warunków pracy maszyn i urządzeń,
 • naprawy lub wymiany uszkodzonych podzespołów,
 • wykrywanie i usuwanie usterek maszyn.

 

Remonty instalacji, urządzeń i armatury przemysłowej:

 • przywracanie sprawności użytkowej obiektów, instalacji, rurociągów, maszyn i urządzeń,
 • remonty instalacji w trakcie postojów technologicznych,
 • prace naprawcze,
 • wyważanie statyczne i dynamiczne.

 

Naprawa i serwis maszyn:

 • prace związane z naprawą pomp i urządzeń dźwigowych,
 • utrzymanie sprężarek tłokowych i śrubowych,
 • modernizacja uszczelnień mechanicznych,
 • osiowanie maszyn, wyważanie wirników i wałów maszyn wirujących.

 

Obróbka skrawaniem:

 • toczenie,
 • frezowanie,
 • dłutowanie, struganie,
 • szlifowanie,
 • hartowanie.

 

Wykonawstwo i montaż aparatury i urządzeń przemysłowych

 • zbiorniki ciśnieniowe, bezciśnieniowe i magazynowe,
 • wymienniki ciepła i reaktory procesowe,
 • wężownice, mieszalniki, filtry, przenośniki, itp.,
 • rurociągi technologiczne i przesyłowe.

 

Usługi energetyczne

 • modernizacje i remonty kotłów energetycznych parowych i wodnych, układów pompowych, sprężarek i wentylatorów, instalacji paliwowych i zdmuchiwaczy sadzy,
 • instalacji odsiarczania spalin oraz turbin parowych wraz z instalacjami pomocniczymi,
 • przeglądy, remonty i konserwacje maszyn i urządzeń energetycznych, sieci cieplnych, sieci wodnych, instalacji gazowych, stacji redukcyjnych i mieszankowych oraz osprzętu do wymienionych wyżej instalacji.

 

Usługi mechaniczne

 • realizacja zadań związanych z prefabrykacją,
 • dostawa i montaż instalacji, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, wymienników ciepła, rurociągów oraz konstrukcji stalowych,
 • prace czyścicielskie.

 

Doradztwo techniczne

 • sporządzanie analiz i opinii technicznych,
 • koordynowanie prac związanych z eksploatacją urządzeń podlegających pod UDT,
 • pomiary i ocena stanu technicznego obiektów i urządzeń.

Historia firmy

Nasz rozwój na przestrzeni lat

 

2018

Nowa strategia spółki

Naprawa oraz serwis maszyn przemysłowych
2016

Zakup udziałów w Beta Bio Technology

Spółka za 12 722 500 zł kupiła 25% udziałów spółki prowadzącej prace badawczo-rozwojowe w obszarze beta-glukanu (jednego ze składników błonnika pokarmowego) oraz jego produkcja na skalę przemysłową.
2016

Nowy model biznesowy

Wdrożenie nowej strategi rozwoju na lata 2016-2021. Spółka rozpoczyna działalności inwestycyjną w dziedzinie biotechnologii obejmującej: przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny i energetyczny.
2011

Wprowadzenie produktów do Castoramy

Pierwsza dostawa reklamówek biodegradowalnych do jednej z największych europejskich sieci hipermarketów budowlanych - Castorama
2011

Debiut na Newconnect

Pierwsze notowanie na alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
2008

Projekt opakowań biodegradowalnych

Jako pierwsza polska firma, otrzymała od europejskiej organizacji DIN CERTCO prestiżowy certyfikat o numerze 7P0202, który potwierdza, że opracowane przez firmę produkty spełniają europejską normę EN 13432:2000 definiującą właściwości opakowań przydatnych do odzysku organicznego.
2007

Powstanie firmy

Spółka została założona jako podmiot zależny notowanej na GPW w Warszawie firmy ERG S.A.