Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący z plikiem 2/2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”), informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 10:30 w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu.

Comments are closed.