Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport Bieżący nr 7/2017

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Comments are closed.