Oświadczenia o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej Spółki BRG

Bieżący | EBI | 4/2023

Zarząd spółki BRG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Spółki – Pana Sławomira Karaszewskiego i Pana Jana Karaszewskiego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 3 marca 2023 roku („Oświadczenia”).
W treści Oświadczeń nie podano powodów rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Comments are closed.