Oświadczenia o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 5/2023

Zarząd spółki BRG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Spółki – Pana Krzysztofa Moszkiewicza i Pani Natalii Gołębiowskiej oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 16 marca 2023 roku („Oświadczenia”).
W treści Oświadczeń nie podano powodów rezygnacji.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Comments are closed.