Otrzymanie informacji od spółki powiązanej

Raport Bieżący | ESPI | 1/2021

Zarząd Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej informacji pełną treść wiadomości otrzymanej dnia 15 stycznia 2021 roku, od spółki zależnej, w której Emitent posiada 25% udziałów – Beta Bio Technology Sp. z o.o., a która stanowi odpowiedź na zapytanie Zarządu Emitenta w zakresie zaawansowania stanu budowy fabryki beta-glukanu, a także komercjalizacji patentu oraz zapytania o dane finansowe:

„Ostatni bilans Spółki Beta Bio Technology sporządzany był na 30.05.2020 przesyłam w załączniku. Spółka nie prowadzi żadnych inwestycji z powodu braku kapitału, a poszukiwania inwestora nie przynoszą oczekiwanych rezultatów pomimo przygotowania całości dokumentacji do podjęcia inwestycji. Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej, jedynie kontynuuje działalność badawczo-rozwojową na bazie posiadanego patentu. Zarząd Spółki nie rozważał sprzedaży patentu z uwagi na kontynuacje prac badawczych dla których jest on niezbędny. Mimo przeprowadzenia wielu rozmów nie znalazła się żadna firma , która wyraziłaby zainteresowanie technologią, z którą związany jest patent.”

W związku z przekazanymi informacjami Zarząd Emitenta przeanalizuje otrzymane dane, a także weźmie pod uwagę odpowiednie przeszacowanie wartości posiadanych udziałów spółki Beta Bio Technology Sp. z o.o..

Podstawa prawna: Art. 1 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Comments are closed.