Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 1/2022

Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% od akcjonariusza Spółki – spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

Zawiadomienie_art_69_New_Tech_Venture.pdf

Comments are closed.