Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 2/2022

Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 75% od akcjonariusza Spółki – spółki Marvest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie_Marvest_nabycie_Bioerg.pdf

Comments are closed.