Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Bieżący | EBI | 5/2022

Zarząd Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) informuje iż Rada Nadzorcza Spółki przyjęła w dniu 29 marca 2022 roku uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2021 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

Załacznik_BIOERG_Tekst statutu.pdf

Comments are closed.