Podpisanie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 10/2018

Zarząd Spółki Bioerg S.A. _dalej: Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną w dniu 17 maja 2018 r. umowę pomiędzy Emitentem a spółkami: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, Synthos S.A., Synthos Agro sp. z o.o., Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD4 spółka komandytowa, Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD5 spółka komandytowa, Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SD8 spółka komandytowa _dalej, łącznie zwanymi „Zamawiającymi”_.
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Emitenta na rzecz Zamawiających planowanych, bieżących, pilnych i awaryjnych usług konserwacyjno-remontowych, serwisowych, prac w branży mechanicznej lub elektrycznej, prac czyścicielskich oraz prac na „wezwanie”. Umowa będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zarząd Emitenta przewiduje, iż powyższa umowa znacząco wpłynie na sytuację majątkową, gospodarczą i finansową Emitenta. W związku z podpisaną umową Emitent przewiduje w najbliższych dniach przedstawić zaktualizowaną strategię działania.

Comments are closed.