Powzięcie istotnej informacji

Raport bieżący 8/2017

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 października 2017 r. powziął informację o otrzymaniu przez spółkę Beta Bio Technology sp. z o.o. dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R+I, Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiebiorstw” PO IR na realizacje projektu „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego BBTInnova spółki Beta Bio Technology. Biorafinacja zbóż w celu pozyskania produktów o wysokiej wartości dodanej.”. Kwota dofinasowania wynosi 9 082 867,50 zł a całkowity koszt projektu 25 151 224,50 zł.

Comments are closed.