Raport kwartalny Bioerg S.A. za I kwartał 2018 roku

Raport okresowy 6/2018

Zarząd Spółki Bioerg S.A. przekazuje w załączniku raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Comments are closed.