Raport za III kwartał 2017 roku

Raport Kwartalny nr 12/2017

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
11

Comments are closed.