Raport roczny spółki Bioerg S.A. za 2016 rok

Raport Roczny nr 6/2017

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Opinia_bieglego_rewidenta_za_2016_r.-3

Raport_roczny_za_2016_r._-_Bioerg_S.A.-0

Sprawozdanie_finansowe_Bioerg_S.A._za_2016_r.-1

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Bioerg_S.A._za_2016_r.-2

Comments are closed.