Raport roczny Spólki Bioerg S.A. za 2017 rok

Raport okresowy 3/2018

Zarząd Spółki Bioerg S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2017 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

RAPORT ROCZNY BIOERG S.A. ZA 2017 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 R. BIOERG S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIOERG 2017 r.

2017 BIOERG S.A. Opinia

STANOWISKO OGRANU ZARZĄDZAJ. ORAZ OPINIA ORGANU NADZOR.

WYBRANE DANE FINANSOWE W PRZELICZENIU NA EURO- BIOERG.S.A.

oświadczenie Bioerg (1)

oświadczenie Bioerg (2)

LIST DO AKCJONARIUSZY BIOERG S.A.

Comments are closed.