Raport roczny Spółki Bioerg S.A. za 2018 rok

Roczny | EBI | 3/2019

Zarząd Spółki Bioerg S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2018 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

RAPORT ROCZNY BIOERG S.A. ZA 2018 r

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU BIOERG S.A. ZA 2018 R.

SF_BIOERG_2018

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA WS. BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BIOERG SA ZA 2018

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO BIOERG SA DO OPINII BIEGŁEGO

Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO- BIOERG

OŚWIADCZENIE DO RAPORTU ROCZNEGO BIOERG 1

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BIOERG DO RAPORTU ROCZNEGO 2

LIST DO AKCJONARIUSZY- BIOERG

Comments are closed.