Raport roczny Spółki Bioerg S.A. za 2019 rok

Roczny | EBI | 2/2020

Zarząd Spółki Bioerg S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2019 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Comments are closed.