Raport roczny Spółki BRG S.A. za 2022 rok

Bieżący | EBI | 8/2023

Zarząd Spółki BRG S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2022 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

BRG_SF_2022 (1).pdf

BRG_Sprawozdanie_Zarządu_2022 -20.03.2023.pdf

Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR.pdf

ład korporacyjny 20.03.2023.pdf

BRG_List do Akcjonariuszy 2022.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU BRG_2022.pdf

Comments are closed.