Raport za I kwartał 2017 roku.

Raport Kwartalny nr 4/2017

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) podaje do wiadomości publicznej raport za I kwartał 2017 r.

Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

RAPORT_BIOERG_S.A._ZA_I_KWARTAL_2017_R.

Comments are closed.