Podstawowe informacje

 

Sprzedaż

Spółka skupia się na działalności handlowej w obrębie przemysłu spożywczego i chemicznego. Jednym z głównych filarów działalności Spółki będzie sprzedaż suplementów diety zawierających oczyszczony beta-glukan, którego producentem jest Beta Bio Technology Sp. z o.o., w której Spółka posiada 25% udziałów w kapitale zakładowym.

Współpraca naukowa

W realizacji zamierzonego celu Spółka podejmie współpracę z ośrodkami naukowymi zarówno w Polsce jak i na świecie. Współpraca ta ma polegać na opracowaniu marek własnych produktów zawierających oczyszczony beta-glukan (ampułki, żele, kremy, etc). Jednym z najważniejszych celów w ramach tej części strategii jest opracowanie i wprowadzenie do sprzedaży produktu opartego na beta-glukanie pozwalającego zwalczać otyłość wśród dzieci.

Ekologia

Ponadto spółka będzie zajmować się handlem hurtowym i detalicznym innowacyjnych produktów spożywczych dla ludzi i zwierząt oraz produktów chemicznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Główny nacisk Spółka zamierza położyć na jakość produktów wprowadzanych do obrotu oraz ich ekologiczny charakter.

Kontakt
inwestor@bioerg.pl

Autoryzowany doradca
INVESTcon GROUP S.A.
biuro@incsa.pl | 61 851 86 77

Animator akcji
Dom Maklerski Alior Bank S.A.