Akcjonariat

Dane ogólne

 

Kapitalizacja: 10 168 454 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 101 684 540 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88 708 249
Liczba głosów na WZA: 101 684 540 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,24%
Kapitał akcyjny: 10 168 454,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88 708 249
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,24%
Rozwodniona liczba akcji: Free float: 12,76%

 

Najwięksi akcjonariusze

 

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
United SA 88 708 249 (87,24%) 88 708 249 (87,24%) 2016-12-28

 

Emisje

 

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A – przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-10-08 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-11-27
seria B – subskrypcja prywatna 2010-09-02 180 000
27 000,00
1,00 0,15 680 000
680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-22
split 1:10 2010-09-02 0
0,00
0,10 0,00 6 800 000
680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-22
seria C – subskrypcja prywatna 2010-12-08 700 000
105 000,00
0,10 0,15 7 500 000
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-03
seria D – subskrypcja prywatna 2010-12-08 1 000 000
400 000,00
0,10 0,40 8 500 000
850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-03
seria E – subskrypcja prywatna 2014-05-15 6 375 000
2 805 000,00
0,10 0,44 14 875 000
1 487 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-05-11
seria F – prawo poboru 1:7 2016-09-20 86 809 540
8 680 954,00
0,10 0,10 101 684 540
10 168 454,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-12-05