Zarząd i Rada Nadzorcza

Piotr Klomfas

Prezes Zarządu

 

Natalia Gołębiowska

Członek Rady Nadzorczej

 

Radosław Graboś

Członek Rady Nadzorczej

 

Michał Nyznar

Członek Rady Nadzorczej

 

Krzysztof Moszkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

 

Andrzej Wrona

Członek Rady Nadzorczej

Michał Krzyżanowski

Członek Rady Nadzorczej