Zarząd i Rada Nadzorcza

 

Piotr Klomfas

Prezes Zarządu

Natalia Gołębiowska

Członek Rady Nadzorczej

Radosław Graboś

Członek Rady Nadzorczej

Jan Karaszewski

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Moszkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Michał Krzyżanowski

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Karaszewski

Członek Rady Nadzorczej