Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 6/2021

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2021 roku, Pan Radosław Graboś złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 5 października 2021 roku.

Powodem rezygnacji Pana Radosława Grabosia są względy osobiste.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Comments are closed.