Rezygnacja Prezesa Zarządu BRG

Bieżący | EBI | 10/2023

Zarząd spółki BRG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 22 marca 2023 roku Prezes Zarządu Spółki złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 22 marca 2023 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Comments are closed.