Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący | EBI | 10/2019

Zarząd Spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od Pani Katarzyny Mielczarek – członka Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 26 września 2019 roku. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna: §3 pkt 1 ust. 7 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Comments are closed.