Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017

Raport Bieżący nr 2/2017

1.Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.: 14 lutego 2017 r.
2.Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.: 14 maja 2017 r.
3.Raport roczny za 2016 r.: 30 maja 2017 r.
4.Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.: 14 sierpnia 2017 r.
5.Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.: 14 listopada 2017 r.
 Podstawa prawna:
 § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.