Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd spółki pod firmą BIOERG S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

1.Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.: 14 maja 2018 r.
2.Raport roczny za 2017 r.: 21 marca 2018 r.
3.Raport kwartalny za II kwartał 2018 r : 14 sierpnia 2018 r.
4.Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.: 14 listopada 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Comments are closed.