Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 28 czerwca 2022 roku

Bieżący | EBI | 10/2022

Zarząd Spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

BIOERG_Treść uchwał podjetych na ZWZ 28.06.2022.pdf

Comments are closed.