Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18.06.2018 r.

Raport bieżący 8/2018
Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym tj. 18.06.2018 r., które odbyło się o godzinie 11:00 w siedzibie Emitenta przy ulicy Bekasów 74 w Warszawie.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7) i 8) załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

PROKÓŁ Z ZWZ SPÓŁKI BIOERG S.A.

Comments are closed.