Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bioerg S.A. w dniu 13.06.2019 r.

Bieżący | EBI | 7/2019

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym tj. 13.06.2019 r. o godzinie 10:30 w Warszawie przy ul. Puławskiej 361, sala B w Hotelu Puławska Residence.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 7) i 8) załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Comments are closed.