Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 7/2022

Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) informuje, że podczas posiedzenia w dniu 16 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) powierzyła:

1. Panu Andrzejowi Wrona pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Comments are closed.